Ενημέρωση φίλων για ό,τι παράγεται από τη μέλισσα, το σταφύλι και την ελιά, και όχι μόνο.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Μέλι βελανιδιάς

 
Οι βελανιδιές είναι πολύ μεγάλα δένδρα με ύψος που μπορεί να φτάσει και τα 45 μέτρα. Ανήκουν στην οικογένεια των Φηγοειδών (Fagaceae) και στο γένος Quercus.
Στην Ελλάδα, τα είδη με την μεγαλύτερη μελισσοκομική σημασία είναι η  Quercus frainetto και Quercus petraea
 
Φύλλο Βελανιδιάς

 
Καρπός- Βελανίδια
 

Μέλισσες σε φύλλα βελανιδιάς
 Το μέλι βελανιδιάς αποτελεί μια από τις τρεις κατηγορίες παραγόμενου μελιού μελιτώματος στην Ελλάδα. Η παραγωγή μελιού βελανιδιάς δεν επιτυγχάνεται κάθε χρόνο. 

 
Το δικό μας μέλι βελανιδιάς
 Όσον αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. διαπιστώθηκε ότι το μέλι βελανιδιάς παρουσιάζει υψηλές τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας, οξύτητας και διάστασης. Το άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης σε όλες τις περιπτώσεις ανταποκρίνεται στις νομοθετημένες απαιτήσεις των μελιών μελιτώματος. Χαρακτηριστικά χαμηλές είναι οι τιμές της χρωματικής παραμέτρου L* με μέσο όρο 31,1 μονάδες CIE. Οι τιμές της παραμέτρου αυτής σχετίζονται με το κατά πόσο το μετρούμενο υλικό είναι μαύρο ή άσπρο, με το L να λαμβάνει αντίστοιχα τιμές 0 έως 100. Οι χαμηλές τιμές αυτής της παραμέτρου αντικατοπτρίζουν, με μετρούμενες μονάδες, το ιδιαίτερα σκούρο χρώμα του μελιού βελανιδιάς. 

 
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ελληνικού μελιού βελανιδιάς
(Tananaki & Thrasyvoulou, 2008)Παρά το σκούρο χρώμα και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του μελιού βελανιδιάς, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποδεκτό από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Σε οργανοληπτικές δοκιμές που έγιναν από το Εργαστήριο Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας του Α.Π.Θ. από 54 δοκιμαστές, αξιολογήθηκε το χρώμα, η ρευστότητα, το άρωμα και η γεύση, σε σχέση με το θυμαρίσιο. Όπως βλέπετε στο πιο κάτω διάγραμμα, το μέλι βελανιδιάς είναι εξίσου αρεστό στους καταναλωτές, όπως και το μέλι θυμαριού και μάλιστα οι καταναλωτές έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση για αγορά μελιού βελανιδιάς συγκριτικά με το θυμαρίσιο.
 
  
Αντιοξειδωτική δράση αμιγών ελληνικών μελιών
(Τανανάκη και συν.2015)

 Στο πιο πάνω διάγραμμα δίνεται συγκριτικά ο μέσος όρος της ολικής αντιοξειδωτικής δράσης στις δέκα μελετώμενες κατηγορίες, από το Εργαστήριο Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας του Α.Π.Θ. Από  το διάγραμμα διαπιστώνεται ότι το μέλι με εντυπωσιακά υψηλή αντιοξειδωτική δράση, είναι αυτό που παράγεται από τα μελιτώματα βελανιδιάς.
 
Στο πιο κάτω πίνακα βλέπουμε, ότι παρόμοια ήταν η συμπεριφορά των μελετώμενων κατηγοριών αμιγών μελιών όσον αφορά τις ολικές φαινόλες με υψηλότερο να είναι το περιεχόμενο στο μέλι βελανιδιάς 
 
Ολικές φαινόλες αμιγών ελληνικών μελιών
 Μελέτη που έγινε στη Τουρκία σε 62 δείγματα μελιού και αφορούσε την αναζήτηση, στο μέλι, φυσικών αναστολέων για τα ένζυμα ουρεάση και της οξειδάσης της ξανθίνης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε φαινολικά, τα μέλια καστανιάς και βελανιδιάς αναστέλλουν και τα δύο ένζυμα. Ειδικά, το μέλι βελανιδιάς ήταν πιο αποτελεσματικό για την αναστολή της ουρεάσης με τιμές 0,012 έως 0,021 g/ ml  IC50, ενώ το μέλι καστανιάς για την αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης με τιμές 0,028 έως 0,039  g/ ml  IC50.
Η τακτική καθημερινή κατανάλωση αυτών των μελιών, προτείνει ο ερευνητής, μπορεί να αποτρέψει τα γαστρικά έλκη που προκύπτουν από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacer pylori) και των παθολογικών διαταραχών που προκαλούνται από τις δραστικές μορφές οξυγόνου. 
Το μέλι βελανιδιάς και καστανιάς προστατεύουν από
το έλκος στομάχου 

   Χαρακτηριστικά μελιού βελανιδιάς:

Άρωμα: μοναδικό, με διακριτικά αρώματα γλυκόριζας, ελάτου και φυτών του βουνού.

Γεύση:  ιδιαίτερη, πλούσια, που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Δεν είναι  τόσο γλυκιά όσο στα ανθόμελα, αλλά είναι έντονη και με μεγάλη επίγευση.

Χρώμα: πολύ σκούρο σχεδόν μαύρο.
 
Υφή: παχύρευστη, μεστή.

Συντήρηση: εξαίρετη

Θρεπτικά στοιχεία: από τα πιο πλούσια σε ιχνοστοιχεία μέλια.
 
Κρυστάλλωση: Αργή και συχνά χονδροειδής.
 
Βιβλιογραφία:
Σύγχρονη μελισσοκομία HENRI CLEMENT
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 239
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 247
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΉΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 75
Melissokomianet.gr
 
 
 

2 σχόλια: